Lưu ý khi sử dụng cáp giằng trong xây dựng

Trong xây dựng, cáp giằng đã tạo nên thứ vật liệu đóng vai trò chủ đạo, không bao giờ thiếu. Với nhiệm vụ giúp kết nối các bộ phận cho công trình xây dựng, bảo đảm độ an toàn cao cho mọi công trình. tuy nhiên, không phải chỉ cần dùng làm cáp giằng đều mang lại tần …